Cenovnik usluga

Bolnički dan 12 000 RSD
Kućna poseta lekara opšte prakse od 5 000 – 8 000 RSD
Internistički pregled 4000 RSD
Kontrolni internistički pregled 2500 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Alergološki pregled 4500 RSD
Prick test sa standardnim inhalacionim alergenima 3000 RSD
Prick test sa standardnim nutritivnim  alergenima 3000 RSD
Patch test sa standardnim kontaktnim alergenima 5000 RSD
Alergološka testiranja na profesionalne alergene ( frizeri, kozmetičari, pekari i dr. ) 5000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Specijalistički pregled anesteziologa 4 000 RSD
Specijalistički pregled anesteziologa u kućnim uslovima 8 000 RSD
Gastroenterološki pregled  5000 RSD
Punkcija ascitesa 8000 RSD
Gastroskopija 12 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Ginekološki pregled 2000 RSD
 Uzimanje briseva ( cervikalni, vaginalni i bris dojke ) + Cena analize 1000 RSD
Uzimanje briseva za Papanikolau test 1700 RSD
Kolposkopija 2500 RSD
Novi ultrazvučni pregled male karlice ( sa folikulometrijom ) 3000 RSD
Kompletni ginekološki pregled 7000 RSD
Ultrazvučni pregled trudnice 5000 RSD
Konsultativni pregled 3000 RSD
Konsultacija sa rezultatima 2500 RSD
Ultrazvučni pregled uroloških organa 2500 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Specijalistički pregled 5000 RSD
Dermatoskopija jednog mladeža 5000 RSD
Dermatoskopija do 3 mladeža 7000 RSD
Dermatoskopija celog tela 12.000 RSD
Radiotalasno uklanjanje papiloma Od 10.000 RSD
Radiotalasno uklanjanje kondiloma Od 30.000 RSD
Hirurško uklanjanje mladeža 20.000 RSD
Hemijski piling lica 12.000 RSD
Mezoterapija lica 12.000 RSD
Tretmani hijaluronskim filerima Od 20.000 RSD
Tretman dermarolerom 10.000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Endokrinološki pregled 4000 RSD
Ultrazvučni endokrinološki pregledi 3000 RSD
Kontrolni endokrinološki pregled 2500 RSD
Endokrinološki pregled + ultrazvuk ( komplet ) 5000 RSD
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka 10.000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Pregled kardiologa sa EKG-om ( prvi pregled ) 4500 RSD
UZ srca 4000 RSD
Kompletan kardiološki pregled ( EKG+UZ ) 6000 RSD
Kontrolni kardiološki pregled 2500 RSD
 Holter TA ( ambulatorni monitoring krvnog pritiska – AMBP ) 4000 RSD
Holter EKG – a 5000 RSD
Internistički pregled 4000 RSD
Internistički i kardiološki pregled u kućnim uslovima 12.000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Konsultativni pregled lekara specijaliste medicine rada i mišljenje o radnoj sposobnosti 3 500 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Neurološki pregled 5000 RSD
Dopler magistralnih arterija vrata ( Dopler MAV ) 4000 RSD
Transkranijalni dopler ( TDC ) 4000 RSD
 Elektronecefalografija ( EEG ) 9000 RSD
Elektromioneurografija ( EMNG ) za gornje i donje ekstremitete 8000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Specijalistički pregled ortopeda 5 000 RSD
Kontrolni pregled ortopeda 5 000 RSD
Kućna poseta ortopeda 8 000 RSD
Intraartikularna injekcija 4 000 RSD
Punkcija zgloba 4 000 RSD
Manuelna ortopedska repozicija 2 000 RSD
Imobilizacija longetom/miderom sa pregledom ortopeda 6 000 RSD
Previjanje sa toaletom i obradom rane 3 000 RSD
Previjanje i skidanje konaca 2 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Pedijatrijski pregled – prvi 4 000 RSD
Pedijatrijski pregled – kontrolni 2 500 RSD
Kućna poseta pedijatra ( do 10km od bolnice Eliksir Medical )
8 000 RSD
Kućna poseta pedijatra ( preko 10km od bolnice Eliksir Medical )
10 000 RSD
Intravenska ili intramuskularna terapija za decu 2 000 RSD
Inhalacije 1 000 RSD
Pregled pedijatra pulmologa 6 000 RSD
Spirometrija 2 000 RSD
Spirometrija sa bronhodilatacijom 3 000 RSD
Alergološke probe na inhalacione alergene 3 500 RSD
EKG za decu
1 000 RSD
Kompletan pregled pedijatra kardiologa ( EKG + UZ srca ) 6 000 RSD
UZ srca 4 000 RSD
24h Holter EKG monitoring 5 000 RSD
POST COVID -19 PAKETI PREGLEDA BOLNICA TEREN
Opšti paket pregleda 7 000 RSD 11 000 RSD
Internistički paket pregleda 7 000 RSD 11 000 RSD
Pulmološki paket pregleda 8 500 RSD 13 500 RSD
Kardiološki paket pregleda 17 000 RSD 20 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Informativni intervju psihologa 3000 RSD
Kompletna eksploracija i dijagnostička obrada psihologa
( intervju, psihodijagnostika, psihoterapija, psihološko savetovanje, psihološka pomoć i podrška neuroloških, psihijatrijskih i drugih ispitanika )
11 000 RSD
Analiza rezultata dobijenih psihološkim ispitivanjem, integracija i formiranje zaključka 3 000 RSD
Planirani intervju 3 000 RSD
Individualni psihološki tretman ispitanika 3 000 RSD
Mentalna/bihejvioralna procena 7 000 RSD
Neuropsihološka procena 6 000 RSD
Procena kognitivnog statusa 6 000 RSD
Procena pojedinačnih kognitivnih funkcija 3 000 RSD
Procena aktuelnog psihičkog funkcionisanja 7 000 RSD
Procena samostalnosti 3 000 RSD
Testovno kompletno ispitivanje IQ 4 000 RSD
Procena uzimanja droga, alkohola, lekova 3 500 RSD
Procena suicidalnosti 3 500 RSD
Situaciona/profesionalna procena i procena okruženja 3 000 RSD
Obrada za TNP, IK ,doživotno izdržavanje 6 000 RSD
Preventivno savetovanje i podučavanje 3 500 RSD
Savetovanje ili podučavanje o štetnosti supstanci koje izazivaju zavisnost
(alkohol,droge, kockanje, klađenje, lekovi)
3 500 RSD
Ostala savetovanja i podučavanja; savetovanje i podučavanje onkoloških pacijenata, članova njihove porodice i pratlaca- za pacijente besplatno za ostale 2 500 RSD
Procena potrebe ili revizija uređaja i opreme koja služi kao pomoć( električna kolica, kolica itd) 3 500 RSD
Savetovanje i podučavanje u kriznim situacijama 3 000 RSD
Savetovanje i podučavanje kod fizičkog zlostavljanja/nasilja ili napada/ 3 000 RSD
Vežbe relaksacije 4 500 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Specijalistički pregled 4 000 RSD
Spirometrija 2 000 RSD
Spirometrija sa bronhodilatacijom 3 000 RSD
Gasne analize sa tumačenjem 4 000 RSD
Respiratorna poligrafija 12 000 RSD
Obuka za aparat za NIMV 5 000 RSD
Čitanje kartice sa aparata za NIMV i praćenje pacijenta sa sleep apneom 2 000 RSD
Dodatni bronhodilatacijski test 1 000 RSD
Specijalistički pulmološki pregled – kućna poseta 9 000 RSD
Kontrolni specijalistički pregled do dve nedelje
nakon prvog pregleda
2 000 RSD
Čitanje RTG pluća ( ako pacijent donosi samo snimak ) 2 000 RSD
Čitanje RTG sinusa ( ako pacijent donosi samo snimak ) 2 000 RSD
Čitanje MSCT sa suspektnom ili dokazanom neoplazmom pluća 4 000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Ultrazvuk abdomena 4000 RSD
Ultrazvuk karlice 4000 RSD
Ultrazvuk urotrakta 4000 RSD
Ultrazvuk abdomena i karlice sa urotraktom-komplet 6000 RSD
Ultrazvuk dojki sa aksilama 4500 RSD
Ultrazvuk štitaste žlezde 4000 RSD
Ultrazvuk vrata 2400 RSD
Ultrazvuk vrata sa štitastom žlezdom -komplet 4000 RSD
Ultrazvuk aksila 2400 RSD
Ultrazvuk ingvinuma 2400 RSD
Ultrazvuk vrata, aksila i ingvinuma (perifernih limfnih regija) 5500 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva 2400 RSD
Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema 4000 RSD
Dopler vena donjih ekstremiteta 4000 RSD
Dopler arterija donjih ekstremiteta 4000 RSD
Dopler vena gornjih ekstremiteta 4000 RSD
Dopler arterija gornjih ekstremiteta 4000 RSD
Dopler arterija i vena ekstremiteta 6000 RSD
Dopler krvnih sudova vrata 3000 RSD
Biopsija dojke pod kontrolom ultrazvuka 11000 RSD
Elastografija ( dojka, štitasta žlezda…) +  3000 RSD na cenu ultrazvuka
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Pregled lekara specijaliste – prvi
Skrining na prisustvo poremećaja disanja u spavanju i drugih poremećaja sna
( upitnici, dnevnik spavanja )
4 000 RSD
Pregled lekara specijaliste – kontrolni 2 500 RSD
Celonoćna kardiorespiratorna poligrafija – Limitirana polisomnografija
( u bolničkim uslovima )
20 000 RSD
Celonoćna kardiorespiratorna poligrafija – Limitirana polisomnografija
( u kućnim uslovima )
15 000 RSD
Celonoćna kompletna polisomnografija ( u bolničkim uslovima ) 25 000 RSD
Indikovanje terapije za poremećaje disanja u spavanju 4 000 RSD
Tumačenje rezultata za poremećaje disanja u spavanju 2 000 RSD
Skrining na prisustvo poremećaja disanja u spavanju i drugih poremećaja sna
( upitnici, dnevnik spavanja ) – telefonski i online
2 500 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Opšti sportskomedicinski pregled rekreativca ispod 16 godina
( fizikalni pregled po sistemima, antropometrija, EKG u mirovanju, overa takmičarske knjižice)
1200 RSD
Opšti sportskomedicinski pregled rekreativca iznad 16 godina
( fizikalni pregled po sistemima, antropometrija, EKG u mirovanju,
overa takmičarske knjižice)
1500 RSD
Prošireni sportskomedicinski pregled
( fizikalni pregled po sistemima, antropometrija sa telesnom kompozicijom, EKG u mirovanju i spirometrija )
3000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Transfuzija krvi – jedna doza 

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

16 000 RSD
Transfuzija krvi – druga doza 

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

8 000 RSD
Terapijska transfuzija trombocita – jedna doza

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

5 000 RSD
Terapijska transfuzija trombocita -pul

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

30 000 RSD
Terapijska transfuzija krioprecipitata – jedna doza

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

5 000 RSD
Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme  – jedna doza

( usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, opservaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija, naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju )

5 000 RSD
Opservacija u Dnevnoj bolnici kod primene transfuzije 3 500 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Specijalistički pregled + UZ 4500 RSD
Ulrazvučni pregled testisa 2500 RSD
Kontolni urološki pregled 2500 RSD
Ulrazvučni pregled prostate ( TRUS ) 4000 RSD
Plasiranje katetera 3000 RSD
Zamena katetera 2500 RSD
Cirkumzicija u lok.anesteziji 30.000 RSD
Frenulotomija ( EKT ) 6000 RSD
Frenulotomija sa hirurškom korekcijom 8000 RSD
Uklanjanje kondiloma radiotalasnim nožem
( u zavisnosti od regije )
6000 – 15.000 RSD
Uklanjanje ateroma skrotuma
( u zavisnosti od broja )
Od 10.000 RSD
TRUS biopsija prostate bez HP 20.000 RSD
NAZIV USLUGE CENA USLUGE
Specijalistički pregled hirurga 5000 RSD
Kućna poseta hirurga Od 8 000 RSD
Subspecijalistički pregled vaskularnog hirurga 6000 RSD
Kućna poseta vaskularnog hirurga Po dogovoru
Male hirurške intervencije na koži i potkoži 8000 RSD
Hirurška obrada ulkusnih i varikoznih promena i dekubitusa 16 000 RSD
Previjanje sa toaletom i obradom rane 3000 RSD
Previjanje i skidanje konaca 2000 RSD
Kontrolni pregled hirurga 2500 RSD
Odstranjenje krpelja 3000 RSD

Oh zdravo 👋
Drago mi je da smo se upoznali.

Registrujte se da dobijate sjajni sadržaj u prijemno sanduče, svakog meseca.

Mi ne šaljemo neželjenu poštu! Za više detalja pogledajte našu politiku privatnosti.