Lečenje u Turskoj

Tim Eliskir u partnerstvu sa renomiranim bolničkim kompleksom Medipol Mega pruža usluge kompletne logistike i organizacije upućivanja pacijenata iz naše zemlje na dalje dijagnostičke preglede i lečenje u Turskoj. Mi brinemo o kompletnom procesu lečenja pacijenata, počevši od procedure koju je neophodno obaviti pre puta, pa sve do nege nakon medicinske intervencije.

Lečenje u Turskoj
Lečenje u Turskoj

Podnošenje dokumentacije

Potrebno je poslati kompletnu medicinsku dokumentaciju kao i sve dodatne snimke na mejl adresu lecenjeuturskoj@eliksirmedical.rs , ili poštom na adresu

Specijalna bolnica za internu medicinu Eliksir Medical, Zagorska 13B, 11 080 Beograd ( Zemun ) sa naznakom Lečenje u Turskoj ili lično dostaviti u prostorijama bolnice Eliksir Medical u Zagorskoj 13B.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati i telefonskim putem pozivom na broj 063/363-830

Beneficije za pacijente

 • Besplatno sekundarno mišljenje lekara
 • Besplatan prevoz aerodrom-bolnica-hotel
 • Prevod svih medicinskih izveštaja na engleski
 • Popust na smeštaj u pansionima i hotelima u Turskoj
 • Telefonska usluga SIM kartice u Turskoj
 • 24/7 tumačenje na srpskom jeziku

Pogledajte istaknute usluge najvećeg bolničkog kompleksa Medipol Mega

MEDICINSKA ONKOLOGIJA ZA DECU I ODRASLE Lecenje u Turskoj Eliksir MedicalMedipol Mega tim za medicinsku onkologiju sastoji se od tri člana fakulteta, od doktora medicinske onkologije i hemoterapije, 10 kliničkih medicinskih sestara, 8 medicinskih sestara za hemoterapiju, 4 biologa i farmaceuta. Pružamo usluge kao što su: dijagnostika, lečenje i podrška za negu svim pacijentima sa rakom. Naša klinika ima 11 ležaja, a za hemoterapiju kapacitet od 24 ležaja.

U našem centru se leče svi tumori solidnih organa, posebno pluća, dojke, prostate, kolorektuma, želuca i jednjaka, melanomi, sarkomi, glave i vrata do mozga i neuroendokrinih karcinoma. Odluke o lečenju raka donose se na multidisciplinarnom savetu za tumore, koji se održava svake nedelje u određeno vreme.

Hemoterapija, hormonoterapija, ciljno-specifični pametni molekuli, biološki tretmani i imunoterapije se koriste u lečenju raka. Lekovi koji se koriste u lečenju raka primenjuju se na sve tumore solidnih organa kao individualni tretman. Sveobuhvatno testiranje se vrši korišćenjem najnovijih najsavremenijih dijagnostičkih modaliteta u oblasti molekularne onkologije.

Personalizovani lokalni tretmani se daju kroz odličnu multidisciplinarnu koordinaciju. Grupni doprinosi odeljenja radijacione onkologije, onkološke hirurgije, ginekologije, urologije, pulmologije, interventne radiologije i nuklearne medicine pomažu u obezbeđivanju holističkog plana nege usredsređenog na pacijenta.

MEDICINSKA ONKOLOGIJA ZA DECU I ODRASLE Lecenje u Turskoj Eliksir CentarMozak – nervni sistem

Snažno akademsko osoblje koje se sastoji od važnih ličnosti Turske koji su stručnjaci u oblastima hirurgije mozga, kičmene moždine i nerva rade u Univerzitetskoj bolnici Medipol. Stručno akademsko osoblje udružuje se sa novom generacijom pametne tehnologije koja spašava živote u Medipol univerzitetskom centru za mozak, Centru za hirurgiju kičmene moždine.

Moderna tehnologija:

 • StealthStation -Sistem operativnog navođenja koji obezbeđuje 3-dimenzionalno snimanje
 • O-arm perop CT sistem za snimanje (mali rez, visoka osetljivost)
 • Intraoperativni MR (MR sa punim radnim vremenom tokom rada)
 • Gama nož – Jedini ciljno orijentisan tretman za bolesti mozga bez operacije.

Oblasti usluga:

 • Vaskularna neurohirurgija
 • Operacija aneurizme
 • AVM hirurgija
 • Operacija karotidne endarterektomije
 • Operacija intracerebralnog hematoma
 • Operacija ishemijskog moždanog udara (moždanog udara).
 • Indirektna cerebralna revaskularizacija
 • Dekompresivna kraniektomija

Pedijatrijska neurohirurgija

Hirurška intervencija se primenjuje kod urođenih ili stečenih kranijalnih i kičmenih pedijatrijskih patologija mikrohirurškim i endoskopskim tehnikama. U njih se mogu ubrojati onkološke i vaskularne patologije, hidrocefalija i anomalije kičmenog disrafizma koje su posebno česte kod novorođenčadi.

Onkološka neurohirurgija

Hirurške intervencije se izvode mikrohirurškim i endoskopskim tehnikama kod onkoloških patologija centralnog nervnog sistema kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata. Dugoročno planiranje lečenja u smislu hemoterapije i radioterapije vrši se evaluacijom ovih slučajeva na multidisciplinarnom konzilijumu (neurohirurg, radijacioni onkolog i interni onkolog).

Neurohirurgija kičme

Hirurškom intervencijom se izvode traumatske, urođene i degenerativne bolesti kičme. „Minimalno invazivni centar za kičmu“ je centar u kome se rade mikrohirurške i endoskopske operacije diska (hernija diska) kao i endoskopske instrumentalne procedure kičme i planiraju rehabilitacioni tretmani zajedno sa PTR odeljenjem.

Trauma

Hitne neurohirurške intervencije se rade kod pacijenata sa opštom traumom tela, traumom glave ili samo sa traumom glave. Nizak morbiditet i mortalitet se postižu planom lečenja sa jedinicom intenzivne nege-reanimacije.

Funkcionalna neurohirurgija

Izvode se operacije ugradnje pumpe kod pacijenata sa prostranošću i bolom, umetanje nervnog stimulatora za odgovarajuće epileptične bolesnike.

NEUROLOGIJA

Odeljenje za neurologiju Univerzitetske bolnice Medipol ispituje bolesti mozga, moždanog stabla, kičmene moždine i perifernog nervnog i mišićnog sistema i primenjuje nehirurške metode lečenja.

Odeljenje za neurologiju takođe ispituje poremećaje kretanja, epilepsiju, cerebralne vaskularne bolesti, poremećaje sna i demenciju. Neurološko odeljenje Univerzitetske bolnice Medipol nudi mogućnost uspešnog lečenja sa najsavremenijom tehnološkom opremom i razvijenim laboratorijama (EEG, EMG, laboratorija za spavanje, audiološka i ravnotežna laboratorija itd.)

Oblasti usluga:

 • Klinika za opšte neurološke poremećaje
 • Klinika za Parkinsonovu bolest i poremećaje kretanja
 • Klinika za zaboravljanje i poremećaje ponašanja
 • Klinika za neuromišićne bolesti
 • Kognitivna neuropsihološka laboratorija i jedinica za rehabilitaciju
 • Laboratorija za kliničku elektrofiziologiju

Poliklinike na neurološkom odeljenju:

 • Glavobolja
 • Moždani udar (opstrukcija moždanih sudova, cerebralno krvarenje)
 • Epilepsija
 • Poremećaji amnezije (Alchajmerova bolest itd.)
 • Neuropatije (zbog dijabetesa, genetske, toksične, neuropatije zbog nekoliko bolesti ili upotrebe lekova itd.)
 • Mišićne bolesti
 • Poremećaji kretanja (Parkinsonova bolest, distonija itd.)
 • Stanja sa povećanjem intrakranijalnog pritiska (hidrocefalija, tumor mozga, pseudo tumor mozga itd.)
 • Bolesti kičmene moždine
 • Bolesti motornih neurona (amiotrofična lateralna skleroza)
 • miastenija gravis
 • Multipla skleroza
 • Poremećaji spavanja (sindrom apneje u snu, REM poremećaj ponašanja, sindrom nemirnih nogu itd.)
 • Vrtoglavica

Transplatacija maticnih celija Lecenje u Turskoj Eliksir CentarJedinica ima za cilj da odgovori na potrebu transplantacije koštane srži kod pacijenata širom sveta i ima sve kapacitete najnovije tehnologije. Univerzitetska bolnica Medipol sastoji se od ambulante, stacionara, savremenih laboratorija i jedinice intenzivne nege.

Transplantacija koštane srži – matičnih ćelija se može obaviti kod pacijenata sa bolestima krvi:

 • Multipli mijelom (maligna bolest koštane srži uzrokovana plazma ćelijama)
 • Limfom (hematološki rak limfnih čvorova)
 • Akutna leukemija (rak krvi)
 • Hronična leukemija
 • Otkazivanje koštane srži, aplastična anemija, vrsta zatajenja koštane srži kod starijih osoba
 • MDS bolest

Centar za transplantaciju dečjih hematopoetskih matičnih ćelija

u Univerzitetskoj bolnici Medipol Pedijatrijski centar za transplantaciju hematopoetskih matičnih ćelija transplantacije se rade I autologna (sam pacijent) i alogena (od druge osobe) Centrala je podržana odeljenjem za aferezu, pedijatrijskom intenzivnom negom, pedijatrijskom nefrologijom, pedijatrijskom neurologijom, pedijatrijskom kardiologijom, endokrinologijom, pedijatrijskom gastroenterologijom i pedijatrijskim jedinicama za bolesti grudnog koša.

Bolesti koje imaju mogućnost lečenja transplantacijom hematopoetskih matičnih ćelija su:

 • leukemija, limfom i neki karcinomi koji ne reaguju na lečenje
 • Urođene ili stečene bolesti krvi (mediteranska anemija, kao što je anemija srpastih ćelija)
 • Urođena ili stečena insuficijencija koštane srži (kao što je aplastična anemija)
 • Nedostaci odbrambenog sistema tela (kao što je teška kombinovana imunodeficijencija)
 • Urođene metaboličke bolesti (kao što je adrenoleukodistrofija)

Centar za transplantaciju organa Lecenje u Turskoj Eliksir CentarCentar za transplantaciju organa Univerzitetske bolnice Medipol čine iskusni transplantacioni hirurzi, odrasli i dečiji nefrolozi, odrasli i pedijatrijski gastroenterolog, specijalista anestezije, dijagnostički i interventni radiolozi, patolozi, koordinatori za transplantaciju, medicinske sestre, psiholozi i socijalni radnici.

Osnovna svrha ovog sjajnog tima nije samo transplantacija već i da u najkraćem roku pruži najbolju zdravstvenu njegu svih vrsta hirurških oboljenja žučnih puteva, jetre i pankreasa uz visokotehnološku opremu i iskustvo.

Tim za transplantaciju organa Univerzitetske bolnice Medipol ima više iskustvo u oblasti transplantacije jetre i bubrega. Do sada, posedujući jak tim sposoban za transplantaciju jetre i bubrega sa uspešno postignutim rezultatima uvežbanim hirurškom tehnikom ne samo za odrasle već i za decu do 1 godine i 10 kg, u stanju je da se takmiči sa najnaprednijim svetskim centrima. .

Bolesti kod kojih se može uraditi transplantacija jetre za decu i odrasle u našem centru:

 • Ciroza
 • Tumori jetre koji se nisu proširili izvan jetre (HCC)
 • Polako napredujući tumori koji su zahvatili jetru (neuroendokrini tumori)
 • Fulminantna insuficijencija jetre
 • Neke parazitske bolesti kao što je alveolarna hidatidna cista
 • Urođene metaboličke bolesti i hematološke bolesti (Trizonija me, Vilsonova bolest, porodična hiperholesterolemija tip 1 itd.)
 • Velike posttraumatske povrede jetre
 • Veliki deo bolesti koje izazivaju otkazivanje bubrega može se izvršiti transplantacija bubrega u svim starosnim grupama. Najčešće bolesti kod kojih se može uraditi transplantacija bubrega su
 • Postojeći urođeni poremećaji (aplazija, hipoplazija)
 • Cistična bolest bubrega (policistična bolest bubrega)
 • Glomeronefritis (MPGN, RPGN itd.).
 • Nasledni poremećaji (Alportov sindrom, Fabrijeva bolest, itd.).
 • Tubulointestisiel nefritis
 • Vezikoureteralni refluks
 • Neurogena bešika
 • Vaskularne bolesti (nefroskleroza, HUS, TTP i tako dalje.)
 • Kamen u bubregu
 • Dijabetes
 • Hipertenzija

U Univerzitetskoj bolnici Medipol svi pregledi pacijenata koji se upućuju u centar za transplantaciju organa obavljaju se pažljivo. Pacijenti se pripremaju za transplantaciju u kratkom periodu od 4 do 7 dana. Tada se proces transplantacije vrši u najkraćem roku. „Sistem brzog poziva“ koji je uspostavio tim veruje da je jedan od najvažnijih faktora uspeha transplantacije organa praćenje pacijenata nakon transplantacije, pacijenti mogu da dođu do svojih lekara u bilo kom trenutku gde god im je potrebno.

pedijatrijska hirurgija lecenje u turskoj eliksir centarSpecijalizovani i iskusni dečiji hirurzi sa najsavremenijim tehnološkim metodama. Univerzitetsko odeljenje za dečju hirurgiju bolnice Medipol bavi se dijagnostikom i lečenjem uobičajenih hirurških bolesti u detinjstvu i adolescenciji (0-18 godina). Odeljenje pedijatrijske hirurgije je mesto gde se obavljaju neophodne operacije za korekciju teških urođenih anomalija novorođenčeta koje su se javile pre ili posle rođenja.

Odeljenje dečje hirurgije; rad u širokoj oblasti posluje u lečenju uobičajenih problema u detinjstvu i oblasti jednostavnih hirurških zahvata kao što su nekardijalna torakalna hirurgija, onkološka hirurgija, gastrointestinalna hirurgija, dečija endokrina hirurgija, dečija ginekologija, dijagnostičke i interventne endoskopske aplikacije, laparoskopska i torakoskopska hirurgija, teške urođene abnormalnosti, operacije traume, hernija, upala slepog creva, nespušteni testisi.

Tokom zahvata očekuje se zaštita mentalnog zdravlja dece, obezbeđivanje udobnog i bezbolnog perioda operacije. Zahvaljujući dostupnosti pouzdanijih lekova za anesteziju i objekata koje pruža tehnologija, bebama i deci se može dati opšta anestezija u svim potrebnim slučajevima (male i velike operacije, obrezivanje, tokom testova kao što su kompjuterska tomografija i magnetna rezonanca).

Prilagođeno uzrastu svakog pacijenta, primenjuju se preoperativna priprema (potrebni preoperativni testovi i pregledi) i sedacija (primena lekova za smanjenje anksioznosti i uzbuđenja).

Neke od uobičajenih bolesti dečje hirurgije i njihovi tretmani:

 • Torakoskopsko-laparoskopsko-endoskopsko-cistoskopske inicijative
 • Laparoskopsko lečenje apendicitisa kod dece
 • Inguinalna kila, hidrokela, cista pupčane vrpce
 • Nespušteni testis
 • Hitni slučajevi testisa i bešike (akutni skrotum i torzija testisa)
 • Povratak testisa (torzija testisa)
 • Druga hitna stanja u vezi sa testisima
 • Pupčane kila
 • Umbilikalni granulom
 • tortikolis (tortikolis)
 • Labijalne adhezije
 • Stiže krv iz anusa Situacija
 • Intususcepcija creva (intususcepcija)
 • Polipi rektuma (juvenilni polipi)
 • Pukotine u anusu (analna fisura)
 • Zatvor i enkopreza kod dece (bolest fekalne inkontinencije)
 • Opstrukcija želudačnog izlaza bebe (infantilna plr stenoza)
 • Obrezivanje (novorođenčad i detinjstvo)
 • Operacija tumora (lokalizovana abdominalna i torakalna duplja)
 • Uklanjanje stranih tela iz vazduha i digestivnog trakta
 • Bolesti povezane sa pedijatrijskom urologijom (hipospadija, vezikoureteralni refluks)
 • Jednofazni tretman Hirschsprungove bolesti
 • Urođene bolesti novorođenčeta (dijafragmatska hernija, atrezija jednjaka, analna i crevna atrezija)

Lecenje Parkinsonove bolesti Lecenje u Turskoj Eliksir CentarOperacija

Naš cilj je metoda pod nazivom “Tehnika snimanja i stimulacije mikroelektrodama”, gde možemo slušati električnu aktivnost jedne ćelije u mozgu – lociranje ćelija odgovornih za bolest i okolnih anatomskih formacija. Iz tog razloga, operaciju radimo tako što držimo pacijenta budnim i razgovaramo. Na taj način postaje lakše doći do problematičnog područja merenjem reakcija pacijenta. U prva 2-3 sata od operacije pacijent je budan i pomažemo jedni drugima. “Tehnika snimanja i stimulacije mikroelektrodama” dovodi nas do našeg cilja. Zahvaljujući ovom procesu, lociramo ćelije odgovorne za bolest i anatomske formacije oko njih, sa marginom greške manjom od osamdeset mikrona u mozgu, i postavljamo elektrode pejsmejkera na pravu tačku bez ikakve greške.

Primena metode

U operacijama postavljanje “baterije za mozak¸¸ postavljamo dve elektrode u područja koja su otkrivena u mozgu. Baterija, koja je poput pejsmejkera, postavlja se ispod kože na grudima, a elektrode se spajaju na bateriju sa produžnim spojevima koji prolaze ispod kože. To se spolja ne vidi, jer je sistem potpuno zatvoren. Samo na grudima postoji kvrga ispod kože i to se može osetiti. Zatim preko kompjutera podešavamo frekvencije i parametre upozorenja koji će biti dobri za pacijenta. U periodu od 2-3 sedmice nakon operacije pacijenti često dolaze i odlaze. Nakon što napravimo odgovarajuća optimalna podešavanja, naš pacijent se vraća svom normalnom životu.

Kako baterija za mozak menja život pacijenata?

Nakon operacije, pacijenti vidljivo ozdravljavaju i mogu se vratiti svom normalnom životu. Drugim rečima, možemo ponovo povezati naše pacijente sa životom pomoću baterije u mozgu. Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću koji ne reaguju adekvatno na lečenje lekovima, koji imaju jak tremor ili koji ne mogu imati koristi od leka kao pre zbog teških nuspojava, moždani pejsmejker daje uspešne rezultate. Međutim, vrlo je važno odabrati pravog pacijenta koji je prikladan za operaciju i koji će imati koristi od operacije. Dakle, pacijenti koji ne mogu čak ni da drže viljušku, uvuku iglu ili da pišu mogu se vratiti u svoje stare zdrave dane nakon što se izvrše potrebna podešavanja baterije nakon operacije.

Baterija vraća vreme unazad

Pacijenti s Parkinsonovom bolešću vraćaju se u svoje prve godine bolesti nakon umetanja moždane baterije i nastavljaju svoj normalan život tamo gde su stali. Drugim rečima, baterija u mozgu vraća vreme unatrag. Pacijent, koji pre operacije nije mogao držati ni kašiku, nakon operacije vraća svoju slobodu. Pacijenti koji ne mogu vezati cipele, zakopčati košulju, živeti bez pomoći i koji su se isključili iz društvenog života, imaju priliku da žive samostalno, povrate svoj društveni život, pa čak i rade svoje stare poslove nakon ugradnje baterije.

vantelesna oplodnja lecenje u turskoj eliksir centarVantelesna oplodnja je oplodnja jajnih ćelija proizvedenih u ženskom telu uz pomoć specijalnih igala nakon što sazrevaju lekovima, a oplodnja muškom spermom u laboratorijskom okruženju i embrion ili embrion u razvoju se stavljaju u matericu.

Ko ima pravo na vantelesnu oplodnju?

Vantelesna oplodnja je metoda lečenja koja se primenjuje kod parova koji ne mogu da imaju decu iz razloga vezanih za žene, muškarce ili ponekad oboje. Situacije u kojima će se primenjivati IVF tretman možemo navesti na sledeći način;

 • Ako postoji blokada u cevima na rendgenskom snimku materice ili ako su obe cevi hirurški uklonjene
 • U slučaju muške azoospermije (nema sperme u spermi) ili oligospermije (nizak broj spermatozoida)
 • Kod žena sa smanjenom rezervom jajnika
 • Ako pacijent ima endometriom (čokoladnu cistu)
 • In vitro oplodnja se može primeniti kod pacijenata sa rakom da bi se očuvale reproduktivne funkcije pre hemoterapije/radioterapije.

Zašto izabrati Medipol?

Naš centar pruža usluge sa stručnim i iskusnim ginekološkim osobljem, iskusnim laboratorijskim timom koji pomno prati dešavanja u ovoj oblasti, embriološkom laboratorijom opremljenom najnovijom tehnologijom i pristupom orijentisanim na pacijente. Često ažuriramo našu medicinsku opremu i protokole lečenja u skladu sa razvojem u svetu i obavljamo IVF aplikacije sa velikom stopom uspeha.

Tretman vantelesne oplodnje sastoji se od 5 faza:

 • Stimulacija jajnika
 • Sakupljanje jajne ćelije (OPU)
 • Oplođenje u laboratorijskom okruženju
 • Kultura embriona
 • Transfer embriona

Estetska plastična i rekonstruktivna hirurgija Lecenje u Turskoj Eliksir CentarOdeljenje estetske plastične i rekonstruktivne hirurgije Univerzitetske bolnice Medipol, nudi usluge na inovativne načine uz najnoviju tehnologiju i savremenu opremu.

Na Odeljenju za estetsku plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetske bolnice Medipol nastoje da se vrate problemi organa ili delova tela uzrokovani slučajnim povredama, urođenim anomalijama i razvojnim poremećajima, slučajnim povredama, infekcijama, tumorima itd.

Rekonstruktivna hirurgija, podrazumeva rekonstrukciju i popravku, i ima za cilj da operacije budu funkcionalne i estetske. obezbeđuje se rekonstrukcija izobličenih ili umanjenih organa u vezi sa nezgodama, opekotinama, urođenim nedostacima ili defektima, izgubljenim nakon operacije tumora.

U estetskoj hirurgiji, od kose do prstiju, oblika ili dimenzija oštećenog organa, vrši se preoblikovanje celog tela vodeći računa o estetici.

Univerzitetska bolnica Medipol opslužuje svoje pacijente sa holističkim estetskim razumevanjem, uspešno sprovodi sve radnje naznačene sa timom akademika, praktičara i uslugama koje nudi tehnologija.

Oblasti usluga

 • Estetska hirurgija nosa (rinoplastika)
 • Facelift (fajs lift)
 • Operacija očnih kapaka (blefaroplastika)
 • Podizanje obrva, podizanje čela
 • Problemi sa ušima
 • Estetika usana
 • Hemijski piling
 • Kollog i ubrizgavanje ulja
 • Dermoabrazija
 • Botok
 • Operacija povećanja, smanjenja i podizanja grudi
 • Vaser liposukcija i laser
 • Klasična liposukcija
 • Zatezanje stomaka (abdominoplastika)
 • Urođene (kongenitalne) anomalije
 • Povreda celog tela
 • Tumori glave i vrata
 • Hirurgija ruke
 • Endoskopska hirurgija
 • Plantaža kose
 • Kraniofacijalna hirurgija
 • Laserske aplikacije
 • Operacija traume maksilosa lica
 • Mikro hirurgija

Savremeni uređaji u odeljenju radijacione onkologije lecenje u turskoj eliksir centarU Medipol Mega bolničkom kompleksu, medicinski uređaji odabrani za dijagnostiku, lečenje, negu i bezbednost pacijenata sastoje se od najnovijih modela koje proizvode brendovi sa globalnim uspehom. Investicije u medicinske uređaje su pažljivo sprovedene kako bi se uspostavio bolnički kompleks sa međunarodnim kredibilitetom.

GAMA NOŽ

Ciljno orijentisan, pojedinačni tretman za bolesti mozga bez operacije. Kao jedna od najrazvijenijih metoda u lečenju bolesti koje pogađaju mozak Koristi se za lečenje tumora manjih od 3 cm, Gama nož je prihvaćen kao zlatni standard stereotaktičke radio hirurgije.

LINEARNI AKTUATOR

Linearni aktuator je savremeni uređaj na onkološkom odeljenju koji se koristi u lečenju kancera, a radi se rendgenskim snimanjem pacijenta. To je spoljni terapijski uređaj koji primenjuje visoke doze radioaktivnog zračenja samo na kancerogene ćelije bez oštećenja zdravih tkiva u okruženju putem slika snimljenih sa medicinskih uređaja za snimanje.

TRUE BEAM

True Beam uređaj je superioran u odnosu na druge uređaje za terapiju zračenjem u pogledu brzine i efikasnosti. True Beam uređaj se takođe može koristiti za hirurške procedure, kao i za terapiju zračenjem. Koristi se

za sve tipove raka koji zahtevaju terapiju zračenjem.

TRIOLOGIJA

Moguće je kombinovati i administrirati sve metode od 2 i 3 dimenzionalnih kompleksnih i konfirmativnih tretmana sa Varian Trilogi Lineer Accelerator – i Eclipse Planning Sistemom do većine

razvio IMRT tretmane i nedavno razvijen RapıdArc metod lečenja sa IGRT tehnikom.

INTRAOPERATIVNA RADIOTERAPIJA

To je sistem snimanja koji potvrđuje potpuno uklanjanje tumora tokom operacije. Nakon početka uklanjanja tumora, potrebno je izvođenje nove MRI nakon dostizanja određene faze. Ovo je moguće izvođenjem intraoperativne MRI tokom operacije. Tako je stopa neuspeha svedena na minimum i tumor se može potpuno ukloniti uz najmanji rizik. Intraoperativni MRI takođe meri da li je tumor uklonjen na zahtev ili ne, izbegava eventualna oštećenja u fiziološkim centrima pacijenta i daje podatke o naizmeničnom karakteru tumora. Zahvaljujući ažuriranim slikama u realnom vremenu, omogućen je kontinuitet precizne navigacije, ciljevi se bezbedno postižu u operaciji i izbegavaju se komplikacije, mogućnost ponovnih operacija je minimalizovana.

BRAHITERAPIJA

Brahiterapija je tehnologija zračenja koja se izvodi zamenom radioaktivnih izvora u telesne prostore ili tkiva (privremeno). Brahiterapija se posebno primenjuje kod ginekoloških karcinoma; obezbeđuje efikasnost lečenja uz manje štete po okolna tkiva i izaziva akumulaciju visoke doze u regionu tumora. Može se primeniti pre ili posle spoljnog tretmana

i dok se veće doze daju lokalnom regionu i obezbeđuju bolju kontrolu tumora, pošto su manje doze date okolnom osetljivom tkivu i stopa komplikacija u normalnom tkivu se smanjuje.

ROBOTSKA HIRURGIJA

Oblasti upotrebe Da Vinčijeve robotske hirurgije:

Hirurgija raka, želudac, pankreas, jetra, prostata, bubrezi, ginekološki malignomi, hirurgija gojaznosti.

smestaj ishrana lecenje u turskoj eliksir centarMedipol Mega kompleks potpuno se razlikuje od konvencionalne bolničke arhitekture zbog „njegove lekovite bolničke arhitekture“ i posebnog pejzaža koji čini da se pacijenti i njihovi najmiliji koji dolaze u bolnicu osećaju prijatnije.

Udobnost u sobama

Univerzitetska bolnica Medipol Mega daje prednost udobnosti pacijenata i pruža kućnu atmosferu. Raspolaže sa ukupno 810 ležaja, kao što su intenzivne, apartmanske i normalne sobe. Pacijenti se mogu zabaviti uz LCD televizore (TV, DVD, Internet) u svakoj sobi. Pored svake udobnosti koju savremeni život pruža, a koja bi mogla zatrebati pacijentu i bližnjima, tu je i ketering sa najboljom mogućom hranom.

Kafe/restoran sa 5 zvezdica

Kafe/restoran Pol’in koji se nalazi u životnom prostoru Univerzitetske bolnice Medipol Mega, ima meni pun posebnih ukusa. Takođe pruža prostor za odmor sa svojom modernom i elegantnom atmosferom.

Pol’in Cafe/Restaurant je poseban i zabavan deo naše bolnice koji svojim posetiocima tokom celog dana sa svojim profesionalnim i iskusnim timom predstavlja zdravu i ukusnu hranu turske i svetske kuhinje.

Bezbednosne usluge sa najsavremenijom tehnologijom

Univerzitetska bolnica Medipol Mega obavlja usluge obezbeđenja 24/7 u cilju obezbeđenja ustanove i pacijenata. Univerzitetska bolnica Medipol Mega pruža bezbednu uslugu sa svojom centralnom sistemskom sobom, modernim tehnološkim kamerama u zajedničkim prostorijama, sigurnosnim tačkama kontrolisanim rendgenskim zracima i obučenim/stručnim timom.

Oh zdravo 👋
Drago mi je da smo se upoznali.

Registrujte se da dobijate sjajni sadržaj u prijemno sanduče, svakog meseca.

Mi ne šaljemo neželjenu poštu! Za više detalja pogledajte našu politiku privatnosti.