Servis medicinske opreme

Medicinsku opremu je potrebno servisirati prema zvaničnim preporukama i upustvima proizvođača. Servisni centar Eliksir vrši sve vidove servisa i remonta medicinske opreme uključujući godišnje održavanje, popravke, čišćenje, dezinfekciju, kalibracije i instalacije.

Naš Servisni centar vrši servisiranje:

 • Koncentratora kiseonika
 • Terapijskih aparata za Sleep apneu(CPAP/BPAP aparata)
 • Inhalatora
 • Aspiratora
 • Bolničkih kreveta
 • Manuelnih i elektromotornih invalidskih kolica
 • Ostala ortopedska pomagala
 • Holtera EKG-a i pritiska
 • Elektrokardiografa (EKG aparata)
 • Aparata za merenje pritiska
 • Pulsnih oksimetara i
 • Spirometara

Svih lampi za:

 • Hirurgiju
 • Stomatologiju
 • Negatoskopa

Redovno/preventivno servisiranje opreme

Imajući u vidu da medicinsku opremu treba servisirati prema uputstvima proizvođača uputstvo za upotrebu navodi tačan servisni period uređaja. Preventivno održavanje obično uključuje operativnu i funkcionalnu proveru, testiranje električne bezbednosti i moguću zamenu rezervnih delova prema zahtevima proizvođača.

Redovno obavljen servis produžava vek trajanja opreme.

Popravka medicinske opreme

Znamo koliko je važno da je vaša oprema ispravna i funkcionalna. U slučaju nepredviđene situacije i iznenadnog kvara Servisni centar Eliksir je u prilici da vam ponudi brz i efikasan odgovor i rešenje problema u novo nastaloj situaciji.

Nudimo profesionalnu uslugu sa ciljem da vaš medicinski uređaj u što kraćem vremenskom roku bude popravljen i funkcionalan. Nudimo mogućnost popravke na lokaciji korisnika ako za to postoje tehnički uslovi. U slučaju da to nije moguće popravku i servisiranje obavljamo u našoj profesionalno opremljenoj radionici.

Rezervni delovi

Prilikom održavanja i popravke opreme koristimo samo originalne rezervne delove. Bavimo se prodajom i isporukom rezervnih delova za gore pomenutu medicinsku opremu.

Zdravstvenim i socijalnim ustanovama nudimo posebne pakete usluga servisiranja medicinske opreme i aparata.

Informacije i poručivanje:+381 63 233 220

Oh zdravo 👋
Drago mi je da smo se upoznali.

Registrujte se da dobijate sjajni sadržaj u prijemno sanduče, svakog meseca.

Mi ne šaljemo neželjenu poštu! Za više detalja pogledajte našu politiku privatnosti.